Khoan giếng gia đình giá rẻ nhất tại Hà Nội

Khoan Giếng Hoài Nam – Chuyên Khoan giếng gia đình giá rẻ nhất tại Hà Nội – 0984.312.258 – Giếng gia đình là giếng có công suất < 2 m3/h hoặc < 30 m3/ ngày đêm: * Sử dụng loại giếng Φ48: loại giếng này cho công suất thấp từ 0,6 – 1,2m3/h nên chủ yếu phục vụ cho hộ gia đình có nhu cầu

» Read more