Khoan giếng công nghiệp và gia đình có phải xin cấp phép?

Khoan giếng có cần phải xin cấp phép? Rất nhiều người thắc mắc rằng Khoan Giếng gia đình và khoan giếng công nghiệp  trên mảnh đất nhà mình thì liệu có phải xin cấp phép khoan giếng hay không? Nhiều người nói nếu khoan giếng sâu như vậy phải xin phép địa phương, xin hỏi có đúng thế không? Và

» Read more