Khoan giếng giá rẻ tại khắp các tỉnh miền bắc

Chúng tôi cơ sở http://khoangienghoainam.net chuyên khoan giếng gia đình và giếng công nghiệp tại khắp các tỉnh thành phía bắc. Sử dụng loại giếng Φ48 – Φ60 cho giếng gia đình công suất khoảng 0,6 – 1,2m3/h nên đáp ứng cho nhu cầu sử dụng ít của các hộ gia đình Ưu điểm : Thi công nhanh chóng, giá thành rẻ

» Read more