Kỹ thuật khoan giếng

Báo giá khoan giếng mới nhất:  Kỹ thuật khoan giếng, đào sâu âm bộng giếng,khai thác sử dụng và bảo vệ nguồn nước ngầm   Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn hướng dẫn kỹ thuật khoan giếng, đào sâu âm bộng; khai thác sử dụng và bảo vệ nguồn nước ngầm. 1. Loại hình cấp nước chống hạn:

» Read more

Hướng dẫn kĩ thuật khoan giếng, đào giếng sâu và bảo vệ nguồn nước

Hướng dẫn kỹ thuật khoan Giếng, đào giếng sâu âm bộng giếng, khai thác sử dụng và bảo vệ nguồn nước ngầm Liên hệ khoan giếng, đào giếng sâu: 0984.312.258 1 : Phạm vi ảnh hưởng: Đối với khoan giếng đường kính 60mm phục vụ cấp nước sinh hoạt, khoảng cách giữa 2 giếng là 200m; giếng cách nhà vệ sinh tối thiểu

» Read more