Xử lý nước nhiễm Mn trong nước máy và nước giếng khoan ?

Sau đây chúng tôi xin phân tích và đánh giá cho bạn về cách xử lý nước nhiễm Mn trong nước máy và nước giếng khoan Mangan là gì mà làm nước đục? Th.s Lê Quang Hân (trưởng phòng kiểm soát ô nhiễm nước, Viện Kỹ thuật nhiệt đới và bảo vệ môi trường) cho biết: Do cấu tạo địa

» Read more