Tại sao không nên để giếng nước gần bếp

Các nhà nghiên cứu phong thủy đều cho rằng không nên đặt Giếng nước gần khu vực bếp. Bởi các lý do sau: Thứ nhất là vấn đề vệ sinh. Bếp đặt cạnh giếng nước gây nên vấn đề ô nhiễm cho nguồn nước. Các chất thải nước thải từ bếp ngấm xuống đất làm ô nhiễm nguồn nước từ

» Read more

Tư vấn vị trí : Phong thủy khoan giếng trong nhà

Tư vấn xác định vị trí : khoan giếng phong thủy trong nhà để gặp điều may mắn Việc xác định Phong thủy khoan giếng trong nhà là rất quan trọng nó không những ảnh hưởng đến nguồn nước quý vị các bạn sử dụng, giá trị vật chất mà còn cả vấn đề về tâm linh nữa vậy nên

» Read more